BIP ZSO nr 3 w Szczecinie - POLITYKA OCHRONY DANYCH
 
bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

POLITYKA OCHRONY DANYCH

POLITYKA OCHRONY DANYCH
W ZESPOLE SZKÓ OGÓLNOKSZTACCYCH NR 3 W SZCZECINIE

Polityka Ochrony Danych

Spis treci


1. Podstawowe definicje
2. Wprowadzenie
3. Obowizki w zakresie danych osobowych
4. Ogólne wytyczne dla Personelu
5. Przetwarzanie danych osobowych w skrzynce e-mail
6. Zasady ochrony danych
7. Zgodno z prawem, rzetelno i przejrzysto przetwarzania
8. Cele zgodne z prawem
9. Minimalizacja danych
10. Profilowanie
11. Prawidowo przetwarzanych danych
12. Archiwizacja / usuwanie
13. Bezpieczestwo i przechowywanie danych
14. Naruszenia bezpieczestwa ochrony danych
15. Wnioski o dostp do informacji
16. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
17. Monitoring i wizerunek
18. Wykonywanie obowizku informacyjnego
19. Struktura dokumentacjiOpublikował: Anna Leniec
Publikacja dnia: 25.06.2018
Podpisał: Anna Leniec
Dokument z dnia: 25.06.2018
Dokument oglądany razy: 784