bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 04.12.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Zamówienia publiczne

Zamównienia publiczne 2018

Gmina Miasto Szczecin – Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. Orawska 1, 70-131 Szczecin
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: „Sukcesywne dostarczanie artykułów: mięsa, wędlin, drobiu i przetworów drobiowych na potrzeby stołówki szkolnej przy ZSO Nr 3 w Szczecinie”.

SIWZ

Oferta cenowa

Kalkulacja cenowa

Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia

Wzór umowyOpublikował: Anna Leniec
Publikacja dnia: 04.12.2018
Podpisał: Anna Leniec
Dokument z dnia: 03.12.2018
Dokument oglądany razy: 12 545